welkom bij ISR
download doc
Het aangifteformulier dient ingevuld en ondertekend in vijfvoud te worden opgestuurd aan het ambtelijk secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
download doc
Om te kunnen beoordelen of de aangifte rechtsgeldig is ondertekend, verzoeken wij u deze handtekeningenkaart bij de (eerste) aangifte te voegen en vervolgens actueel te houden.
stuur email
stuur email
overeenkomst
handleiding
aangifte
verweerschrift
beroepschrift
opschorten straf
bijsluiter reglementen
ISR de organisatie bullet ISR reglementen bullet ISR formulieren bullet nieuws