welkom bij ISR
De tuchtcommissie en commissie van beroep
Beide commissies staan elk onder leiding van een algemeen voorzitter en een plaatsvervangend algemeen voorzitter die leiding geven aan de commissie. Zij coördineren de werkzaamheden van de commissie, bewaken de eenheid van de rechtspraak in de commissie, voeren overleg met het ambtelijk en juridisch secretariaat, stellen de kamers van de commissie samen en benoemen de leden van die kamers. De algemeen voorzitters adviseren het bestuur van de stichting over de benoeming van tuchtrechters.
Elke commissie bestaat uit kamers van drie personen die met de feitelijke behandeling van een tuchtzaak zijn belast. Een kamer kent een voorzitter/jurist en twee overige leden die bekend zijn met de desbetreffende sportbond, de tak van sport en het wedstrijdwezen van die sport.
Daarnaast kent elke commissie afzonderlijke dopingkamers en kamers zaken seksuele intimidatie van drie personen, die bemand worden met deskundigen. Een kamer kan tuchtzaken van meer dan één sportbond behandelen. Een dopingkamer en een kamer zaken seksuele intimidatie behandelen de betreffende zaken van alle participerende sportbonden.
stuur email
ISR de organisatie bullet ISR reglementen bullet ISR formulieren bullet nieuws    
ISR de organisatie
ISR de commisies
ISR het secretariaat
ISR de sportbonden
contributie 2011
de bijsluiter