welkom bij ISR
De sportbonden
-

De sportbonden die hun tuchtrechtspraak en/of geschillenbeslechting aan het ISR opdragen, sluiten daartoe een overeenkomst met de stichting.

-

Deze sportbonden moeten aan een aantal juridische voorwaarden voldoen om te kunnen worden toegelaten.

-Per zaak worden de aan die zaak verbonden kosten aan de sportbond in rekening gebracht. Daartoe behoren o.a. de evt. zaalhuur t.b.v. de mondeling behandeling, de kosten van de juridisch secretaris eventueel aan de tuchtrechter toe te kennen onkostenvergoeding en administratiekosten.

-

Er wordt naar gestreefd de zittingen centraal in het land te doen plaatsvinden.

-

Tevens wordt gestreefd zoveel mogelijk nationale sportbonden lid van NOC*NSF te laten aansluiten bij dit instituut.

-
Er zijn 57 sportorganisaties bij het ISR aangesloten. Sportorganisaties kunnen aangesloten zijn voor specifieke onderdelen (algemeen tuchtrecht, Doping, SI, Matchfixing of geschillenbeslechting). Raadpleeg de sportorganisatie voor meer informatie. 
stuur email
ISR de organisatie bullet ISR reglementen bullet ISR formulieren bullet nieuws    
ISR de organisatie
ISR de commisies
ISR het secretariaat
ISR de sportbonden
contributie 2011
de bijsluiter
Aangesloten sportbonden  
   
Aikido Nederland Nederlandse Basketball Bond
Algemene Nederlandse Sjoelbond Nederlandse Boks Bond
Badminton Nederland Nederlandse Bowling Federatie
Federatie Oosterse Gevechtskunsten Nederlandse Curling Bond
Gehandicaptensport Nederland Nederlandse Darts Bond
Holland Surfing Association Nederlandse Draken Boot Federatie
Judo Bond Nederland Nederlandse Frisbee Bond
Karate-Do Bond Nederland Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
KNAC Nationale Autosport Federatie Nederlandse Go Bond
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie Nederlands Handbal Verbond
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Nederlandse Handboog Bond
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Nederlandse IJshockey Bond
Koninklijke Nederlandse Biljartbond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Nederlandse Klootschietbond
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Nederlandse Kruisboog Bond
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Nederlandse Minigolf Bond
Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond Nederlandse Rollersports en Bandy Bond
Koninklijke Nederlandsche Kegelbond Nederlandse Rugby Bond
Koninklijke Nederlandsche Kolfbond Nederlandse Ski Vereniging
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Nederlandse Toer Fiets Unie
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Nederlandse Triathlon Bond
Koninklijke Nederlandse Schaakbond Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Nederland Lacrosse
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie Reddingsbrigade Nederland
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond Taekwondo Bond Nederland
Koninklijke Wandelbond Nederland Nederlandse Onderwatersport Bond
Nederlandse Algemene Danssport Bond Survivalrun Bond Nederland
Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Volleybal Bond
Aangesloten sportorganisaties  

 

Vereniging Le Champion Glory Sports